سامانه ثبت نام اعضای حق التدریسی
قابل توجه ثبت نام کننده گان در سامانه
ثبت نام در سایت هیچگونه حقی برای متقاضیان جدید ایجاد نمی کند و دانشگاه پس از بررسی درخواست ها ، در صورت نیاز با متقاضیان تماس خواهد گرفت
 

 

*
کد ملی
*
ایمیل

CAPTCHA *

 

 
© دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز