معرفی واحد سقز

نوشته شده توسط فرزاد وزمانی در .

در سيزدهم مهرماه سال 1378 پروژه عمراني ساختمان اداري و آموزشي اين دانشگاه افتتاح شده ومورد بهره برداري قرارگرفت . اين واحد دانشگاهي ابتدا با سه رشته كارهاي عمومي ساختمان ، حسابداري و آموزش ابتدايي در مقطع كارداني با پذيرش 132نفردانشجو پي ريزي شد و از مهرماه 1379فعاليت آموزشي خود را بصورت يك مركز تحت سرپرستي واحد سنندج رسما آغازكرد و با تبديل شدن به واحد مستقل در سال 1385 رشد كيفي و كمي واحد سرعت یافت .واحد سقز پس از آن تاريخ با وجود کاستی ها و مشکلات فراوان در زمینه های مختلف شروع به سازندگي و شكوفايي نمود واكنون به ياري خداوند متعال و تلاش كاركنان مجموعه ، شاهد به بارنشستن زحمات مسئولين واحد وكاركنان آن هستيم . در زير گزيده اي ازوضعيت حال حاضرواحدسقزبه شماتقديم مي گردد :

  • تعداد اعضا ء هیات علمی تمام وقت 49 نفر
  • تعداد هیات علمی مدعو 125 نفر
  • تعداد پرسنل 36 نفر
  • تعداد رشته مقطع 53
  • تعداد دانشجو 2450

پیوند‌های مفید

آمار بازدیدکنندگان