مدیر گروه و اعضای هیات علمی گروه معماری

نوشته شده توسط ساریه زارعیان در .

مدیر گروه - خانم مهندس ساریه زارعیان

 

اعضای هیات علمی

نام و نام خانوادگی   مشخصات تحصیلی ایمیل   رزومه
 ضیا الدین نعمانی  کارشناسی ارشد پیوسته مهندسی معماری دانشگاه بین المللی قزوین    
 رضا قادربیگ زاده  دانشجوی دکتری مهندسسی معماری    
 ساریه زارعیان  دانشجوی دکتری مهندسی معماری    

پیوند‌های مفید

آمار بازدیدکنندگان