مدیر گروه و اعضای هیات علمی گروه حسابداری

نوشته شده توسط محمد وارعی در .

مدیر گروه محمد وارعی

اعضای هیات علمی

 نام و نام خانوادگی مشخصات تحصیلی  ایمیل   رزومه
ابراهیم یوسفی  دانشجوی دکتری حسابداری    
 محمد وارعی  دانشجوی دکتری حسابداری    
 احمد خاکساران  دانشجوی دکتری حسابداری    

پیوند‌های مفید

آمار بازدیدکنندگان