دفترچه تلفن

نوشته شده توسط جمال شریف آذر در .

لیست شماره‌ تلفن‌های مستقیم و داخلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

ردیف نام واحد سازمانی مسئول شماره تماس مستقیم شماره داخلی
1 نلفن خانه   36244751  
2 دورنگار (فکس)   36244750  
3 معاون آموزشی و دانشجویی   36249026 102
4 مدیر آموزش، امور دانشجویی، امور مشمولین   36250255 103
5 امتحانات هیوا مشهوری 36249026 201
6 کارگزینی هیات علمی   36247931 120
7 مدیر گروه معماری     108
8 کارشناس گروه   36247930 106
9 بایگانی آموزش     104
10 فارغ التحصیلان آقای فرهاد فلاحی 36250937 111
11 معاون اداری و مالی   36246277 100
12 روابط عمومی  جمال شریف آذر 36244751 131 
13 مدیر مالی   36246277 123
14 امور مالی      149
15 مهمان سرا    36250996  
16 کتابخانه آقای صلاح صالح نژاد   211-212
17 دبیرخانه و بایگانی     131
18 ریاست     119
19 امور سایت   فرزاد کریمی  36244755  
20 امور فرهنگی      121
21 نگهبانی    36250938 132
22 مدیران گروه (حسابداری، تربیت بدنی، آموزش)    36247999 223
23 مدیران گروه (برق، زبان، مکانیک)    36247999 229
24 پژوهش و باشگاه پژوهشگران جوان    36247999 225
25 اتاق استادان      235
26 رایانه  آقای کورش مولایی  36244755 244
27 بوفه   36250641  
28 پایگاه بسیج برادران    36241446  
29 پایگاه بسیج خواهران    36247601  
30 سوله ورزشی    36250640  
31 مشاوره    36227918  

پیوند‌های مفید

آمار بازدیدکنندگان