شماره حساب‌های دانشگاه

نوشته شده توسط محمد وارعی در .

حساب بانک شماره حساب صاحب حساب
شهریه دانشجویی ملی 0216437729007  
خوابگاه دانشجویی ملی 0104955263004  
صندوق رفاه دانشجویی ملی  0216437663003  

پیوند‌های مفید

آمار بازدیدکنندگان