معرفی کارگزینی هیات علمی - مسئول: آقای فرزاد وزمانی

نوشته شده توسط فرزاد وزمانی در .

تماس با کارگزینی هیات علمی:

تلفن مستقیم: 36247931-087 - 36244751-087 داخلی 120

خلاصه فعالیت ها:

 • ثبت بیش از 1800 مورد درخواست استخدام تمام وقت، بورسیه و امریه.
 • ارسال بیش از 135 مورد پرونده جذب هیات علمی به سازمان مرکزی، منطقه11(سابق) و منطقه 21(جدید) که از این تعداد 54 نفر جذب شدند. تعدادی از این افراد به دلیل دایر نبودن رشته انصراف داده و یا به دلیل عدم تایید صلاحیت عمومی از سیستم خارج شده اند.
 • ارسال پرونده ارتقا به استادیاری 6 نفر به منطقه و سازمان که 3 نفر انجام شده و 2 نفر در حال انجام در سازمان  و 1 نفر در دست بررسی وضعیت گزینشی است.
 • ارسال پرونده های تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی به منطقه که تعداد 8 نفر انجام شده است..
 • ارسال 23 فقره پرونده ترفیع پایه اعضای هیات علمی به منطقه.
 • ارسال پرونده اعضای هیات علمی پذیرفته شده در مقطع دکترا به استان (2 مورد ارسال شده و6 مورد درحال انجام است)
 • ارسال لیست استخدام بورسیه و هیات علمی در رشته های مختلف بصورت سالانه به استان جهت درج در فراخوان جذب هیات علمی که متاسفانه با استانی شدن فرایند اعلام نیاز در 3 سال گذشته ، تعداد زیادی از رشته ها از لیستهای درخواستی واحد سقز بدون دلیل حذف و فقط سه رشته در فراخوان درج گردید که مکاتبات مکرر نتیجه ای در پی نداشته است.
 • ارسال پرونده امریه سربازی اعضای هیات علمی به دفتر جذب نیروهای متخصص و انجام امور مربوطه از قبیل ارسال فرم گزارش کار ترمی.
 • صدور احکام کارگزینی اعضای هیات علمی و ثبت درسیستم امور مالی بصورت مداوم.
 • ارسال بیش از 100 فقره پرونده رشته به سازمان و استان که از این تعداد 43 رشته مقطع از سوی وزارت علوم تایید شده اند.(قبلاً بصورت پرونده کاغذی و جدیداً بصورت الکترونیکی از طریق سایت gostareshportal.ir  ارسال می گردد).توضیح این که بیشتر رشته های علوم انسانی به دلیل ممنوع بودن برگشت داده شدند و دلیل برگشت برخی دیگر نیز نبود هیات علمی استادیار ذکر شده است.
 • تکمیل 120 ساعت دوره ضمن خدمت استادان و ارسال به امور مالی جهت استفاده از مزایای مربوطه.
 • عقد قرارداد و تشکیل پرونده برای استادان مدعو بصورت ترمی.
 • تعیین امتیاز استادان مدعو بصورت ترمی.
 • ثبت اعلام نیاز جذب هیات علمی و رشته ها در سایت سازمان( iauec.ac.ir  ) بصورت مداوم.
 • ثبت آمار و اطلاعات واحد در سایت اداره آمار و اطلاعات سازمان( ict.iau.ir ) بصورت ترمی.
 • تعیین حق جذب استادان بصورت سالانه.
 • صدور گواهی تدریس برای استادان تمام وقت و مدعو و انجام سایر مکاتبات مربوط به آنان.
 • ثبت مداوم درخواستهای تدریس اعضای مدعو در سیستم رایورز و ارسال آن به مدیران گروه.
 • تکمیل فرم های آمار و اطلاعات برای منطقه و سازمان و سایر ارگانها.
n1   
 n3  
n2  
n4  

       

پیوند‌های مفید

آمار بازدیدکنندگان