فهرست رشته ها

جهت جستجو اینجا کلیک کنید
ردیفعنوانمقطعکارشناس آموزشکارشناس مسئولمدیرگروهگروهترم بندی
1تربیت دبیر تربیت بدنی و علوم ورزشیکارشناسی نا پیوسته خانم رحیمی تربیت بدنی
2فیزیولوژی ورزشی - تغذیه ورزشکارشناسی ارشدخانم رحیمی تربیت بدنی
3فیزیولوژی ورزشی - فیزیولوژی ورزشی کاربردی کارشناسی ارشدخانم رحیمی تربیت بدنی
4علوم ورزشیکارشناسی پیوسته خانم رحیمی تربیت بدنی
5تربیت بدنی-تربیت بدنیکاردانیخانم رحیمی تربیت بدنی دانلود