امور کلاس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز(هادی کریم زاده-مسئول امور کلاسها)


ردیف عنوان
1 کلاس های آقای دلیران امروز چهارشنبه برگزار نمی گردد.
2