امور کلاس های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز(هادی کریم زاده-مسئول امور کلاسها)


ردیف عنوان
1 امتحان عملی پایان ترم  ورزش 1 آقای جرای در روز سه شنبه مورخ : 97/02/01 ساعت : 16-18 وامتحان عملی تربیت بدنی در روز پنج شنبه مورخ : 97/02/27 ساعت : 16-18 در محل سوله ورزشی دانشگاه برگزار می گردد. ( حضور تمامی دانشجویان الزامی می باشد. عدم حضور به منزله حذف درس خواهد بود.)
2 کلاس توجیهی پروژه راه اقای نعمت پور در روز پنج شنبه مورخ : 97/02/27 ساعت : 11 برگزار می گردد. _ (حضور تمامی دانشجویان و همراه داشتن جزوه راهسازی الزامیست)