نام و نام خانوادگی : مهران احمدی
مدرک دانشگاهی علمی: دکتری
مرتبه علمی: مربی
پست الکترونیکی: ahmadi_mehran1979@yahoo.com
اطلاعاتی برای استاد ثبت نشده است !