رییس اداره امور دانشجویی

 


رییس اداره  امور دانشجویی
شهرام رشیدیان
کارشناسی 
تلفن: 08736249027
پست الکترونیکی: 


 
وظایف و فعالیت های امور دانشجویی:

 • ثبت نام دانشجویان

 • تخفیف شهریه دانشجویی

 • برگزاری جلسات و اردوی توجیهی برای دانشجویان جدید الورود

 • نظارت بر امور خوابگاه

 • تغذیه و سلف سرویس

 • تأمین سلامت جسمی و روانی دانشجویان

 • حوادث دانشجویی

 • اوقات فراغت و امور جوانان

 • دفتر مشاوره دانشجویی

 • کار دانشجویی

 • نقل و انتقالات دانشجویی

 • امور وظیفه عمومی و مشمولان