نقل و انتقالات دانشجویی

  در دانشگاه آزاد اسلامی نقل و انتقالات دانشجویی به صورت متمرکز و از طریق سازمان مرکزی انجام می­گیرد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد شرایط، زمان و چگونگی نقل و انتقالات دانشجویی می­توانید به وب­ سایت آن به آدرس www.monada.iau.ir مراجعه کنید.