مرکز ارتقاءشایستگی های حرفه ای دانشجویان SCD

 

بر اساس مجوز صادره از سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، و با هماهنگی این دانشگاه، دانشجویانی که تمایل به شرکت در آزمون و اخذ گواهینامه بین المللی برای دوره های در حال اجرا را دارند با در دست داشتن کپی کارت ملی و شناسنامه و یک قطعه عکس آمادگی خود را به امور پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز اعلام بفرمایند.
مدارك اعطا شده به این دوره ها به علت دارا بودن كد ملي آموزش شغل، بين المللي بوده و در ساير كشورها معتبر بوده و به رسميت شناخته مي شوند. همچنين قابل ترجمه رسمي مي باشند.اين مدارك به علت دارا بودن كد بين المللي در سازمان جهاني كار ILO  در 186 كشور دنيا معتبر مي باشد. ليست كشورهاي عضو سازمان جهاني كار را در لينك ILO مشاهده نماييد. همچنين صفحه رسمي کشور ايران در سازمان جهاني كار را در لينك ILO مشاهده كنيد.