آزمایشگاه مکانیکآزمایشگاه گروه مکانیکرزگار معماری 
مسئول آزمایشگاههای گروه مکانیک
تلفن مستقیم: 36247931-087 - 36244751-087 داخلی 120
پست الکترونیکی:razgar.memari@gmail.com

 آزمایشگاه مکانیک سیالات
۱-دستگاه ونتوری متر
۲-دستگاه افت فشار اصطکاکی در لوله مستقیم
۳-چرخ یا توربین پلتون
۴-بستن پمپ به صورت سری و موازی
۵-نیروی برخورد جت آب(water jet)
۶-فشارسنج بوردون
۷-پنل لوله کشی و محاسبه افت فشار متناظر در آن
۸-دستگاه آزمایش رینولدز
۹-محاسبه نیروی وارد بر جسم غوطه ور مسطح توسط سیال تراکم ناپذیر(استاتیک سیالات)
۱۰-میز هیدرولیکی
آزمایشگاه انتقال حرارت
۱-مبدل حرارتی لوله ای یا موازی
۲-مبدل حرارتی جریان گذرا
۳-دستگاه انتقال حراتی هدایتی(conduction)
۴-دستگاه انتقال حرارتی جابجایی(convection)
۵-دستگاه انتقال حرارتی تشعشعی(radiation)
۶- دستگاه انتقال حرارت هدایت جریان گذرا
آزمایشگاه ترمودینامیک
۱-دستگاه احتراق داخلی دیزلی
۲-دستگاه احتراق داخلی بنزینی
۳-دیگ مارست
۴-سیکل ترکیبی پمپ حرارتی و یخچال
۵-برج خنک کن
۶-دستگاه تبرید
 
 
آزمایشگاه مقاومت مصالح
1 – دستگاه تست کشش
2 – دستگاه تست ضربه
3 – دستگاه تست خمش
4 -  آزمایش ضربه آیزود و شارپی در دماهای مختلف 
5 -  اندازه گیری تنش و تغییر طول نسبی بوسیله كرنش سنج
 
آزمایشگاه هیدرولیک و پنوماتیک
این مجموعه با داشتن دو مجموعه کارگاهی هیدرولیک و الکتروهیدرولیک مبانی درس هیدرولیک و هیدرولیک ماشین سنگین را به دانشجویان آموزش میدهد
انواع سیلندرها و شیرها ی مختلف با کوپلینگ سریع در این مجموعه وجود دارد .