آزمایشگاه برقآزمایشگاه برق

 


 
حامد احمدی 
مسئول آزمایشگاه برق
پست الکترونیکی:h.ahmadi.iau@gmail.com
تلفن:آزمایشگاه :الکترونیک
          این مجموعه آزمایشگاهی شامل انواع منابع AC و DC، مولتی متر، اسیلسکوپ، انواع قطعات الکترونیکی (مقاومت، خازن،  سلف، انواع IC ، دیود، تریستور و ...) ، کیت های آزمایشگاهی می باشد. که این مجموعه توانایی پوشش سرفصل آزمایشگاه های مدارات الکتریکی و اندازه گیری، الکترونیک، الکترونیک صنعتی و مبانی دیجیتال را دار می باشد.
 
 
آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی
         این مجموعه آزمایشگاهی شامل ست ماشین AC و DC ، موتورهای تکفاز و سه فاز القایی و همچنین اتوترانس  می باشد، که  توانایی پوشش سر فصل آموزشی (آشنایی با نحوه عملکرد انواع موتورهای DC وانواع موتورهای تکفاز و سه فاز القایی وهمچنین انواع ترانسفورماتورهای تکفاز و سه فاز) را دارد و قادر به انجام ازمایش ها با کمترین خطا می باشد.