آزمایشگاه عمران


آزمایشگاه عمران
هیوا نعمانی
مسئول آزمایشگاه عمران 
پست الکترونیکی:hiva182@gmail.com
تلفن:

 
 

مجموعه آزمايشگاههاي مهندسي عمران علاوه بر ارائه خدمات مهندسي، پژوهشي و انجام پايان نامه هاي دانشجويي، تعدادي از دروس دوره هاي کارشناسي را برگزار مي‌نمايد. اين دروس عبارتند از:

1- درس آزمايشگاه مکانيک خاک دوره کارشناسي 

- معرفی درس:
آزمايشگاه مکانيک خاک يکی از مهم­ترين دروس آزمايشگاهی در دوره کارشناسی می­باشد. در اين درس دانشجويان دوره ليسانس پس از گذراندن درس مکانيک خاک به طور عملی با اغلب آزمايشات معمول در مهندسی خاک و پی آشنا می­گردند. آزمايشگاه خاک دانشگاه آزاد سقز از بدو تاسيس عهده­دار آموزش اين درس در برنامه آموزشی بوده و در هر نيمسال تحصيلی در گروه­های متعدد اقدام به تربيت مهندسان آينده کشور می­نمايد. اهم آزمايشاتی که در طول يک ترم تحصيلی به دانشجويان آموزش داده می­شود در زير آمده است.
- سرفصل های درس:
- آزمايش تعيين درصد رطوبت خاک­ها
- آزمايش دانه­بندی و تعيين چگالی جامد خاک­ها
- آزمايش تعيين حدود اتربرگ
- آزمايش هم ارز ماسه
- آزمايش تراکم
- آزمايش نشانه باربری کاليفرنيا CBR
- آزمايش تحکيم
- آزمايش برش مستقيم
- آزمايش سه­محوری  
2- درس آزمایشگاه مقاومت مصالح دوره کارشناسی
مقاومت مصالح از دروس اصلی رشته های مهندسی مکانیک و مهندسی عمران می باشد. در آزمایشگاه مقاومت مصالح گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاد سقز، دانشجویان با مباحث مهم و اساسی این درس شامل تنش، کرنش، پیچش، ضربه، سختی و کمانش آشنا می شوند. برخی از آزمایشهای قابل انجام در این آزمایشگاه عبارتند از:
تحقیق معادله منحنی تغییر شکل تیرها
تعیین ضریب ارتجاعی مصالح یک تیر 
آزمایش پیچش (برای تعیین مدول برشی مصالح)
کمانش ستونها 
تعیین مرکز برش ناودانی 
خمش نامتقارن تیرها 
خط تأثیرهای تیر ساده   
 3- درس آزمایشگاه تکنولوژی بتن دوره کارشناسی
فهرست اهم عناوین آزمایشهایی که دانشجویان دوره کارشناسی مهندسی عمران در این آزمایشگاه می‌توانند انجام دهند بشرح ذیل است:
این مجموعه دارای امکانات:
تعیین منحنی دانه‌بندی سنگدانه‌ها در آزمایشگاه و کارگاه
تعیین وزن مخصوص، جذب آب و رطوبت نسبی
تعیین جرم مخصوص دانه‌ای و انبوهی سیمان
تعیین زمان گیرش سیمان به وسیله سوزن ویکات
ارزش ضربه ای - میزان مقاومت سنگدانه‌ها در برابر ضربه
تعیین مقاومت فشلری ملات ماسه استاندارد سیمان پرتلند
تعیین و مقایسه مقاومت فشاری و کششی بتن - انواع نمونه‌های بتنی آزمایشگاهی، آشنایی با مفاهیم کارایی و روانی بتن، تعیین اسلامپ
عمل‌آوری بتن و ارتباط آن با نسبت آب به سیمان، تعیین ضریب تراکم
اندازه‌گیری میزان حباب هوای موجود در بتن تازه، چگونگی تهیه بتن با مواد هواساز
انواع آزمایش‌های غیر مخرب
آزمایش بتن بوسیله چکش اشمیت
انتخاب نسبت‌های مخلوط بتن (طرح مخلوط)، روش‌های استاندارد انگلستان و امریکا
 4- درس آزمایشگاه هیدرولیک و سیالات دوره کارشناسی
این آزمایشگاه دارای دستگاه ها و تجهیزات مدرن در جهت کلیه مباحث مهندسی آب می باشد.تجهیزات این آزمایشگاه در زمینه ی  مباحث بنیادی مکانیک سیالات ،جریان در مجاری تحت فشار و کانال های روباز  و دارای فلوم های شیب پذیر و بستر متحرک جهت بررسی پدیده های هیدرولیکی در کانال های روباز و سازه های هیدرولیکی می باشد. 
 آزمایش ايجاد جريان سيال در تجهيزات آزمايشگاه سيالات
آزمایش اندازه گيري دبي آب
آزمایش كنترل دقيق دبي آب
آزمایش به گردش درآوردن آب در گستره وسيعي از آزمايشات
آزمایش فشار هیدرواستاتیک
مشاهده پدیده ضربه قوچ داخل لوله
بررسی امواج پدیده ضربه قوچ براي سیال تراکم ناپذیر در شیرآلات و داخل لولهها
چگونگی استفاده از مخزن ضربه گیر )لوله تعادلجهت کاهش اثرات ضربه قوچ
بررسی پدیده ضربه قوچ براي سیال تراکم ناپذیر داخل لوله
رسم منحنی تغییرات فشار بر حسب دبی جریان
اندازهگیری جریان در مجاری روباز
آزمایش افت فشار در لوله ها و اتصالات
فلوم آموزشی شیب پذیر چند منظوره