فرم های لازم جهت دفاع از پایان نامه


دانلود فرم های  قبل دفاع
 

ردیف عنوان فرم
1 فرم تصویب موضوع پایان نامه ارشد
2 دانلود فرم پروپوزال کارشناسی ارشد
3 تعهد نامه اصالت پايان نامه-2
4 فرم احراز شرايط دفاع از پايان نامه كارشناسي ارشد
5 فرم ارزيابي مديريت پژوهش (فرم شماره1 ) (1)
6 فرم ارئه گزارش سه ماهه
7 فرم ب (1)
8 فرم تصویب موضوع پایان نامه ارشد حقوق خصوصی
9 فرم تعيين زمان دفاع
10 فرم چكيده
11 فرم حضور در جلسات دفاع کارشناسی ارشد (1)
12 فرم ارزیابی مدیریت پژوهش پایان­ نامه کارشناسی ارشد/دکترای حرفه­ای
13 نحوه نگارش پایان نامه های کارشناسی ارشد


 


فرم های حین دفاع

ردیف عنوان فرم
1 تعهد نامه مقاله مستخرج از پایان نامه فرم شماره 2
2 فرم ارزيابي -1
3 فرم اصلاحات-1
4 فرم مالي-1
5 فرم تعيين زمان دفاعفرم های  بعد دفاع:

ردیف عنوان فرم
1 فرم اصلاحات مورد نظر هیأت داوران
2 فرم تعهدنامه انتشار مقاله علمي
3 فرم شماره 2 
4 فرم شماره 3(فرم مقاله
5 فرم_تحويل__نسخ_هاي__پايان__نامه
6 مربوط به فرمت لوح فشرده(CD)
7 قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشدي که از پايان نامه خود دفاع نموده اند