رییس اداره پژوهش


 

 

امور پژوهش و فناوری، مسئول ارایه رهنمودهای علمی و تخصصی مناسب برای گسترش و توسعه پژوهش و فناوری می باشد. پیشنهاد و تهیه آیین نامه های گوناگون پژوهشی، برقراری ارتباط علمی با دانشگاه های داخل و خارج از کشور، عقد تفاهم نامه و همکاری با ادارات و سازمان های مرتبط با خط مشی دانشگاه، همکاری در ارایه خدمات علمی به جامعه از طریق اجرای طرح های پژوهشی کاربردی، برگزاری سمینارها و همایش های علمی، انتشار یافته های علمی و نظارت بر تمام امور پژوهشی دانشگاه، کتابخانه ها و بانک های اطلاعاتی دانشگاهی جزئی از فعالیت های معاونت پژوهش و فناوری می باشد.
این مدیریت شامل ۶ بخش می باشد:
ارتباط با صنعت
امور پژوهشی
 طرح و برنامه
 امور کارگاه ها و آزمایشگاه ها
فناوری اطلاعات می باشد.
برخی از اهم امور پژوهشی:
 بررسی و برآورد نیاز واحد دانشگاهی به لوازم و ابزار علمی و آزمایشگاهی و اعلام نیاز به سازمان مركزی دانشگاه آزاد اسلامی.
پیش بینی كتب و نشریات مورد نیاز كتابخانه های واحد و اقدامات لازم جهت تهیه آنها.
هماهنگی برای دفاعیه دانشجویان مقطع ارشد از پایان نامه
برگزاری همایش و سمینار و مراسم های پژوهشی
انجام امور مربوط به تولید علم (مقالات و طرح های پژوهشی)