طرح های پژوهشی دانلود فرم های خام طرح پژوهشی 
 

نام فرم دانلود فرم
آیین نامه طرح های پژوهشی دانلود فرم
فرم شناسنامه طرح پژوهشی دانلود فرم
نمونه فرم پيشنهاد طرح پژوهشي دانلود فرم
دستور العمل برگزاری کارگاههای پژوهشی دانلود فرم

 


 
لیست طرح های پژوهشی در حال انجام دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
 

مشخصات طرح های در حال انجام

نام مجری

تجزیه و تحلیل روند توسعه فضای سبز شهری، بر مبنای تصاویر ماهواره­ای و در محیط سیستم اطلاعات مکانی (مطالعه موردی شهر سقز)

کمال نعمت پور

بررسی علل و عوامل موثر در بروز پدیده ی طلاق در شهرستان سقز در سال های 90-92

بهاالدین رحمانی

بررسی فرسایش خاک در بارانهای دارای تغییرات شدت بارندگی

محسن بشارت

 لیست طرح های پژوهشی اتمام یافته دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
 

مشخصات طرح های اتمام یافته

نام مجری

بررسي رابطه هوش هيجاني با سرمايه اجتماعي در بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يازده

حسن غریبی

تدوين برنامه استراتژيک دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز

حسن حسن زاده

بررسي موانع بهره وری و راه های ارتقای آن در دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز

اسماعیل قادری

بررسي اپیدمولوژی اختلالات روانی دانشجویان و کارکنان(آموزشی- اداری) دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز وارتباط آن با معنای زندگی و سبکهای هویت در آنان

حسن غریبی

بررسي ارتباط بين سن و تغييرات شاخص هاي سلامت عمومي شهروندان استان کردستان

سامان پاشایی

مطالعه توانمندی ها و زيرساخت ها و تهيه نقشه ژئوتوريسم منطقه سقز

محمدسالار ترخانی

ارزيابي حس عمقی مچ پاي ورزشکاران داراي ناپايداري عملکردي مچ پا در زنجيره حرکتي بسته

سوران امینی اقدم

شناسایی عوامل رفتار شهروندی سازمانی و بررسی ارتباط آن با عملکرد سازمانی (مطالعه موردی واحدهای مالی دانشگاه آزاد اسلامی منطقه11)

اسماعیل قادری

مقایسه تطبیقی تاثیر هنریک ایبسن نمایشنامه نویس نروژی در شکل گیری دورنمایه های آثار جورج برنارد شاو

کاوه نیک منش

ارزيابي شکل پذيري و پارامترهاي موثر بر آن در سازه هاي فولادي با مهاربندهاي دروازه اي

وفا مرسلی

مقایسه اثربخشی آموزشی خودتعلیمی کلامی و نوع فیدبک بر کاهش نشانه های اختلال نقص توجه بیش فعالی AD/HD و بهبود کارکردهای شناختی کودکان مبتلا به نقص توجه

حسن غریبی

مقایسه تاثیر تمرین استقامتی و مقاومتی بر سطوح سرمی آدیپونکتین، تستوسترون و کورتیزول و نسبت تستوسترون به کورتیزول در مردان چاق غیر فعال ایرانی

سوران امینی اقدم

معماری و شهرسازی و نقش آن در هویت شهری سقز                               *** برون دانشگاهی***

رضا قادربیگ زاده

بررسی ارتباط سطوح سرمی رسیستین با برخی شاخص­های فیزیولوژیکی در مردان چاق و لاغر غیرفعال

فتاح مرادی

بهینه سازي انرژي و تولید الکتریسیته در سیستم انتقال آب بوکان به سقز

محسن بشارت

بررسی دلایل ضعف دانشجویان دانشگاه ازاد سقز در دروس زبان انگلیسی و ارائه ی راهکارهایی برای بهبود آن

مهران احمدی

بررسی موانع اجرایی سیستم مالیات بر ارزش افزوده در استان کردستان

محمد وارعی