کنفرانس ها و همایش هالیست همایش های در حال برگزاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقزدومین کنفرانس ملی تکنیک های نوین محاسباتی و بهینه سازی در مهندسی عمران


همایش منطقه ای دستاوردهای نوین و افق های روشن شبکه های الکتریکی هوشمند


همایش ملی حقوق شهروندی


 لیست همایش های برگزار شده دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
 
 

 

ردیف

عنوان همایش

دامنه

گروه

تاریخ برگزاری

1

آسیب شناسی روابط انسانی

منطقه­ ای

آموزش ابتدایی

آبان 1389

2

ابزارهاي مديريتي

منطقه ای

مدیریت

آبان 1390

3

معماري در بستر فرهنگ

ملی

معماری

اسفند 1390

4

تکنیکهای نوین محاسباتی و بهینه سازی در مهندسی عمران

ملی

عمران

اردیبهشت 1392

5

آسیب شناسی پدیده طلاق

داخلی

علوم انسانی

اردیبهشت 1393

6

بهینه سازی ارتباطات سیار در شبکه های سیار موردی و مدیریت مکان

منطقه ای

کامپیوتر

مهر 1393

7

بررسی رویکردهای نوین در فیزیولوژی و طب ورزشی

منطقه ای

تربیت بدنی

اسفند1393

8

زیباسازی فضای شهری سقز

داخلی

معماری

مهر 1394

9

حقوق شهروندي

داخلی

حقوق

دی 1394