کتابخانه

 
 

مسئول کتابخانه
صلاح صالح نژاد
کارشناسی
شماره تلفن: 08736244751   داخلی: 211 و 212

پست الکترونیکی: libiausaghez@gmail.com


 


اهداف و شرح وظايف كتابخانه با توجه به امکانات و برنامه ریزی دانشگاه به شرح ذيل مي باشد:
 
  • شناخت نيازهاي اطلاعاتي جامعه كتابخانه با توجه به برنامه ها و رشته هاي آموزشي دانشگاه در مقاطع مختلف تحصيلي و تهيه امكانات مورد نياز جهت مطالعه، پژوهش و انتخاب منابع مناسب ازميان منابع منتشره.
  • ثبت، فهرستنویسی، رده بندی و آماده سازی مجموعه کتاب های کتابخانه جهت استفاده مراجعين.
  • آموزش و راهنمايي هاي لازم به مراجعان، جهت جستجوي اطلاعات و دست یابی هر چه بهتر به منابع.
  • امانت دادن کُتب غیر مرجع و ارائه ی خدمات مرجع در بخش مرجع کتابخانه (پاسخگويي به سوالات و راهنمایی های لازم).
  • ارائه خدمات اطلاع رساني به ساير مراجعان از دانشگاه ها و دیگرموسسات و ادارات كشور در زمينه استفاده از منابع در سالن مطالعه.
  • پذیرش و آموزش دانشجويان كتابداري و انجام خدمات مربوط به كارورزي آنها.
  • تلاش و رسیدن کتابخانه دانشگاه به عنوان کتابخانه مرجع در سطح شهرستان و شهرهای تابعه.
  • بررسی نیازها و تجهیزات کتابخانه و پیشنهاد آن به معاونت پژوهشی 

آمار کتابخانه:
 
 
 
منابع
نوع منابع  تعداد جلد  تعداد عنوان
کل کتب 18650 14000
کتب فارسی 18000 13500
کتب لاتین 650 500
لوح فشرده -------- ---
مجلات و نشریات داخلی -------- 120
 
فضای کتابخانه
نوع فضا مساحت - متر مربع ظرفیت
مخزن 140 --------
سالن مطالعه خواهران 115 75
سالن مطالعه برادران 115 75
بخش مرجع 40 25
بخش اداری و غیره 50 --------
 
نظام رده بندی کتابخانه : LC
نرم افزار مورد استفاده در کتابخانه: پارس آذرخش