ارتباط با صنعت


 
ارتباط با صنعت
جمال شریف آذر
کارشناسی ارشد
 تلفن :08736250255
پست الکترونیکی:
jamal۶۰۶۴@gmail.com

 


این دفتر در سال 1388 تاسیس و با معرفی کاورزان و دانشجویان این واحد دانشگاهی به مراکز صنعتی استان و شهرستان در راستای تحقق اهداف دانشگاه آزاد اسلامی گامی بلند برداشته است.
مهمترین ماموریت و هدف دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی:
·         ارتباط با مراكز مختلف اعم از دانشگاه‌ها، مراكزپژوهشی، دستگاه‌هاي اجرايي، سازمان‌هاي غير دولتي، انجمن‌هاي علمي و اتحاديه‌هاي صنفي براي گرفتن نيازهاي پژوهشی آنان؛
·         برگزاري جلسات و نشست‌های مشترك با سازمان‌ها، نهادها، صنايع و ... در راستاي ايجاد ارتباط بيشتر بين دانشگاه و صنعت و زمينه‌سازي برای بستن تفاهم‌نامه؛
·         بررسي و عقد قرارداد طرح‌هاي برون دانشگاهي و انجام پروژه‌هاي صنعتي، پژوهشی و خدماتي با صنعت و جامعه؛
·         نظارت بر فعاليت‌هاي دفتر ارتباط با صنعت واحدهاي دانشگاهي و امتيازدهي آنان