مرکز فناوری اطلاعات


مرکز فناوری اطلاعات
فرزاد کریمی
کارشناسی ارشد
تلفن:08736244755
پست الکترونیکی:farzadkarimi.28@gmail.com

 
مرکزفناوری اطلاعات دانشگاه در چهار بخش اساسی و کلی زیر فعالیت دارد:

۱- آمار واطلاعات: در این بخش اطلاعات و آمار های لازم بر اساس نیاز حوزه ها و یا نیاز منطقهو سازمان تهیه و ارائه  میشود  و در نهایت این آمار ها به شیوه دوره ای در وب سایت اداره فناوری سازمان درج و بروزرسانی میگردد
۲-خدمات ماشینی: راه اندازی و نصب و نگهداری و آموزش های لازم و توسعه سیستمهای مکانیزاسیون در تمامی قسمتهای دانشگاه در این حوزه انجام میگیرد.پروژه های همچون سیستم حضور و غیاب کارکنان، کنترل سیستم غذا و سیستم سیدا و ...  همچنین بررسی،تائید و اقدام در خصوص تهیه کلیه نیازهای کامپیوتری و الکترونیکی در کل دانشگاه در این بخش قابل انجام است. (رفع عیب کامپیوتر ها، پرینترها، دستگاه کپی، اثرانگشت خوانهاو...) و نرم افزاری (نرم افزارهای آموزشی، اداری، مالی،....)در این بخش انجام میگیرد.
۳-تجهیزات کامپیوتر و سایتها: نگهداری و سرویس دهی به کلیه حوزه های مختلف دانشگاه در زمینه سخت افزاری و نرم افزاری دانشگاه از جمله تهیه و تجهیز کامپیوتر و کلیه لوازم جانبی آن ،تهیه کلیه سیستمهای الکترونیکی، تعمیر و پشتیبانی کلیه تجهیزات کامپیوتری از جمله تعمیر و تعویض تمامی قطعات کامپیوتر ، پرینتر ، نصب نرم افزار و غیره از وظایف این بخش می باشد
۴-اینترنت و شبکه:  مسئولیت راه اندازی و توسعه و  تجهیز و پشتیبانی خدمات اینترنت ، شبکه و وب سایت دانشگاه برعهده این بخش می باشد.
مرکز فناوری دانشگاه با این وظایف کلی ، با تشکیل کمیته ای سی تی با اهداف و وظایف  کلی ذیل بر طبق موارد ذکر شده در مجموعه مقررات حوزه معاونت پژوهشی،بهینه کردناین مرکز را دنبال میکند.

  اهداف کمیته:

۱-ارتقاء بکارگیری فناوري اطلاعات براي ارائه خدمات الكترونيكي به دانشجويان،محققان و اعضاء هيات علمي دانشگاه با رويكرد بهينه ســـازي معيارهايي از قبيـل سرعت، دقت، صحت، قابليت اطمينان، امنيت و كيفيت
۲-ايجاد توانايي مديريت در برنامه هاي توسعه با توجه به روند رو بـــه افزايش تغييرات تكنولوژي
۳-شفاف سازي نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري به منظور لحاظ نمودن برنامه های فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
۴-تامين نيازهاي زير ساختي از طرق مختلف و برنامه ريزي جهت مهندسي عمليات شامل تهيه سخت افزارها و نرم افزارهاي كاربردي

 وظایف کمیته:

۱-نظارت بر اجراي سياستها و برنامه هاي توسعه اي فنـاوري اطلاعات و ارتبـــاطات دانشگاه
۲-فراهم نمودن شرايط دسترسي اينترنتي اساتيـــد و دانشجويان بـــــه كتابخانه و مركز اسناد متمركز واحدها و كتابخانه ديجيتالي از هر نقطه 
۳-فراهم نمودن امكان ثبت نام از راه دور، ويدئو كنفرانس و هرگونه خدمات الكترونيكي
۴-نظارت بر استانداردسازي محيط شبكه هاي رايانه اي وسایتهاو..
۵-نظارت بر استقرار و پشتيباني سيستم نرم افزاري حوزه هاي آموزشي، پژوهشي، اداري مالي، دانشجويي، اطلاع رساني، آمار و اطلاعات مديريتي و ... تهيه شــــده توسط سازمان مركزي و واحدهاي توليد كننده و پيمانكاران حقيقي و حقوقي كه در رابطه با اجراي طرح سيدا موضوع بخشنامه شماره ۲۸۴۷۰۸/۷۹ همكاري مي نمايند.
۶-نظارت بر نحوه ثبت، به روز رساني و نگهداري آمار و اطلاعات در پايگاه داده دانشگاه و واحدهاي دانشگاهي
۷-اتخاذ سياستهاي آموزشي براي پرسنل فناوري اطلاعات و ارتباطات به منظور تربيت نيروي ماهر و متخصص و ارتقاء دانش فني پرسنل
ترکیب کمیته ای سی تی واحد بر طبق موارد ذکر شده در مجموعه مقررات حوزه معاونت پژوهشی :
۱-رییس واحد (رییس کمیته)
۲-معاون آموزشی و پژوهشی واحد (نایب رییس کمیته)
۳-معاون اداری مالی دانشگاه
۴-مسئول ای سی تی واحد(دبیر کمیته)