گروه حقوقمدیر گروه
فرزاد فلاحی
پست الکترونیکی:farzad.falahi65@yahoo.com
تلفن:08736244799 داخلی 225


 
 اعضای هیات علمی 


آزاد رضایی
پست الکترونیکی:azadrezaei@yahoo.com 


 

آزاد فلاحی

پست الکترونیکی:Law.falahi@yahoo.com

 
  مشخصات کلی برنامه و سرفصل دروس دوره کارشناسی رشته حقوق
1) مقدمه

"هرگاه خداوند بنده‌اي را گرامي كند،‌ او را در برپاي داشتن حق (در ميان مردم) ياري مي‌كند." اين سخن، رساتر از هر جمله ديگري بيانگر ارزش علم حقوق است. علمي كه با حمايت از قانون و دفاع از حقوق محرومان، تلاش مي‌كند تا در جامعه حق و عدالت  حاكم شود. در معرفي اين علم بايد گفت كه هرگونه‌ روابط‌ اجتماعي‌ كه‌ آثار حقوقي‌ از آن‌ ايجاد شود، موضوع‌ علم‌ حقوق‌ قرار مي‌گيرد.
2) تعریف و هدف
دوره کارشناسی رشته حقوق یکی از دوره های آموزشی در نظام آموزش عالی است و هدف آن ضمن ارتقاء دانش حقوق، آموزش رشته حقوق مبتنی بر فقه اسلامی، فرهنگ و عرف اسلامی- ایرانی و مسائل حقوقی جدید می باشد و برای رفع نیازمندی های قضایی، وکالت دعاوی، مشاوره و کارشناسی حقوقی در قوه قضاییه، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی در جهت کمک به احقاق حقوق اشخاص در سطح داخلی و بین المللی؛ افرادی را تربیت می کند.
3) اهمیت و ضرورت
ضرورت و اهمیت تشکیل این دوره، نیاز کشور به داشتن قضات، وکلاء و کارشناسان حقوقی در سطح داخلی و بین المللی است. از این رو ایجاد و اجرای درست این رشته می تواند نیازهای کشور را در این زمینه تامین کند. البته در سطح تخصصی این رشته و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در گرایش های مختلف حقوق خصوصی و اسلامی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق عمومی و حقوق بین الملل و... وجود دارد که ابعاد گسترده نظری و عملی گرایش های حقوقی را مورد بررسی قرار می دهد.
4) تعداد و نوع واحدهای درسی دوره
تعداد کل واحدهای دوره کارشناسی رشته حقوق 140 واحد به شرح زیر می باشد:
الف) دروس عمومی: 22 واحد
ب) دروس پایه: 21 واحد
ج) دروس تخصصی: 87 واحد
د) دروس اختیاری: 30 واحد
5) نقش، توانایی و شایستگی دانش آموختگان
فارغ التحصیلان این رشته با دار بودن شرایط مقتضی می توانند در موارد ذیل نقش فعال داشته باشند:
الف) منصب قضاوت و مستشاری دادگاه
ب) مشاغل قضایی دادسرا از جمله بازپرسی
ج) کارشناسان قضایی و اداری دادگستری
د) ادارات تصفیه ورشکستگی و سرپرستی محجورین
ه) ادارات اجرای احکام(مدنی و کیفری)
و)  ادارات ثبت اسناد و املاک
ز) دفاتر اسناد رسمی
ح) وکالت دادگستری
ط) مشاوران حقوقی (کارشناسان حقوقی) در وزارت خانه ها و موسسات دیگر دولتی و خصوصی
ی) در جنبه های حقوقی امور بانکی، بورس، بیمه و...
6) شرایط و ضوابط ورود به دوره
دارا بودن شرایط عمومی، داشتن مدرک دیپلم در یکی از رشته های دوره دبیرستان و قبولی در آزمون سراسری طبق ضوابط و مقررات وزرات علوم، تحقیقات و فناوری برای اتباع ایرانی و خارجی.
7) طول دوره و شکل نظام
حداقل و حداکثر تحصیل در این دوره مطابق ضوابط و آیین نامه های آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و اصولا کلیه دروس در 8 نیمسال تحصیلی ارائه می گردد. طول هر نیمسال 17 هفته است و ساعت دروس اصولا بر مبنای هر واحد یک ساعت در هفته می باشد


 

دانلود چارت عنوان رشته مقطع ردیف
چارت دروس کارشناسی پیوسته رشته حقوق حقوق 1