آشنایی با کارگزینی هیات علمی واحد سقز

 
 

کارگزینی هیات علمی
رزگار معماری 
تلفن مستقیم: 36247931-087 - 36244751-087 داخلی 120
پست الکترونیکی:razgar.memari@gmail.com

 
 

خلاصه فعالیت ها:

 • ثبت بیش از 1800 مورد درخواست استخدام تمام وقت، بورسیه و امریه.

 • ارسال بیش از 135 مورد پرونده جذب هیات علمی به سازمان مرکزی، منطقه11(سابق) و منطقه 21(جدید) که از این تعداد 54 نفر جذب شدند. تعدادی از این افراد به دلیل دایر نبودن رشته انصراف داده و یا به دلیل عدم تایید صلاحیت عمومی از سیستم خارج شده اند.

 • ارسال پرونده ارتقا به استادیاری 6 نفر به منطقه و سازمان که 3 نفر انجام شده و 2 نفر در حال انجام در سازمان  و 1 نفر در دست بررسی وضعیت گزینشی است.

 • ارسال پرونده های تبدیل وضعیت به رسمی آزمایشی به منطقه که تعداد 8 نفر انجام شده است..

 • ارسال 23 فقره پرونده ترفیع پایه اعضای هیات علمی به منطقه.

 • ارسال پرونده اعضای هیات علمی پذیرفته شده در مقطع دکترا به استان (2 مورد ارسال شده و6 مورد درحال انجام است)

 • ارسال لیست استخدام بورسیه و هیات علمی در رشته های مختلف بصورت سالانه به استان جهت درج در فراخوان جذب هیات علمی که متاسفانه با استانی شدن فرایند اعلام نیاز در 3 سال گذشته ، تعداد زیادی از رشته ها از لیستهای درخواستی واحد سقز بدون دلیل حذف و فقط سه رشته در فراخوان درج گردید که مکاتبات مکرر نتیجه ای در پی نداشته است.

 • ارسال پرونده امریه سربازی اعضای هیات علمی به دفتر جذب نیروهای متخصص و انجام امور مربوطه از قبیل ارسال فرم گزارش کار ترمی.

 • صدور احکام کارگزینی اعضای هیات علمی و ثبت درسیستم امور مالی بصورت مداوم.

 • ارسال بیش از 100 فقره پرونده رشته به سازمان و استان که از این تعداد 43 رشته مقطع از سوی وزارت علوم تایید شده اند.(قبلاً بصورت پرونده کاغذی و جدیداً بصورت الکترونیکی از طریق سایت gostareshportal.ir  ارسال می گردد).توضیح این که بیشتر رشته های علوم انسانی به دلیل ممنوع بودن برگشت داده شدند و دلیل برگشت برخی دیگر نیز نبود هیات علمی استادیار ذکر شده است.

 • تکمیل 120 ساعت دوره ضمن خدمت استادان و ارسال به امور مالی جهت استفاده از مزایای مربوطه.

 • عقد قرارداد و تشکیل پرونده برای استادان مدعو بصورت ترمی.

 • تعیین امتیاز استادان مدعو بصورت ترمی.

 • ثبت اعلام نیاز جذب هیات علمی و رشته ها در سایت سازمان( iauec.ac.ir  ) بصورت مداوم.

 • ثبت آمار و اطلاعات واحد در سایت اداره آمار و اطلاعات سازمان( ict.iau.ir ) بصورت ترمی.

 • تعیین حق جذب استادان بصورت سالانه.

 • صدور گواهی تدریس برای استادان تمام وقت و مدعو و انجام سایر مکاتبات مربوط به آنان.

 • ثبت مداوم درخواستهای تدریس اعضای مدعو در سیستم رایورز و ارسال آن به مدیران گروه.

 • تکمیل فرم های آمار و اطلاعات برای منطقه و سازمان و سایر ارگانها.

دانلود فرم ها :

 • دانلود فرم قرار داد حق التدریس (مدرسان محترم حق التدریس لازم است حتما نسبت به تکمیل قرارداد  ترم جاری اقدام نموده و تا تاریخ 15 / 11/ 96 تحویل کارگزینی واحد دهند . در صورت عدم ارسال پرداخت حق التدریس امکانپذیر نخواهد بود )