حضور اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز همگام با آحاد ملت غیور ایران در راهپیمایی روز قدس 1396/04/24


ما دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز با اعلام انزجار از رژیم غیرمشروع صهیونیستی با شرکت در راهپیمایی روز قدس بار دیگر با ملت مظلوم فلسطین اظهار همبستگی می‌کنیم.

امسال در حالی در راهپیمایی روز قدس شرکت می‌کنیم که دست‌های آغشته به خون صهیونیست‌ها و ایادی منطقه‌ای آن‌ها چون وهابیت و در رأس آن‌ها آمریکای جنایتکار را در حادثه تروریستی کشورمان توسط زالوصفتان داعش دیدیم و همبستگی و یکپارچگی ملت غیور ایران اسلامی می‌تواند بار دیگر تودهنی محکمی بر آنانی باشد که در فکر خام خود سودای وحشت ملتی را دارند که این‌گونه حرکات وحشیانه را ترقه‌بازی بیش نمی‌ دانند.

مردم مظلوم فلسطین سال‌هاست که درگیر حرکات تروریستی سازمان‌یافته دولتی هستند که از سوی صهیونیست جنایتکار و حامی اصلی او یعنی دولت آمریکا برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

ما دانشگاهیان حمایت مجدد خود را از آرمان‌های مردم فلسطین و مواضع جمهوری اسلامی ایران و در رأس آن رهبر فرزانه انقلاب اسلامی اعلام می‌کنیم و بر شرکت گسترده

دانشگاهیان در راهپیمایی روز قدس همچون سال‌های گذشته تأکید می‌نماییم.

طبقه بندی خبری:
عمومی