به اطلاع کلیه متقاضیان محترم شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۶ می رساند 1396/04/24


دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز در شش رشته زیر  در مهر ۹۶ دانشجو می پذیرد:

۱ـ علوم تربیتی- آموزش و پرورش ابتدایی

۲ـ علوم تربیتی ـ آموزش و پرورش پیش دبستانی

۳ـ فیزیولوژی ورزشی ـ تغذیه ورزش

٤ـ فیزیولوژی ورزشی ـ فیزیولوژی کاربردی ورزشی

۵ـ مدیریت دولتی ـ بودجه و مالیه عمومی

۶ـ مهندسی عمران ـ سازه

متقاضیان گرامی جهت انتخاب رشته، حداکثر تا روز شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۷ به سامانه www.azmoon.org مراجعه نمایند.

طبقه بندی خبری:
عمومی