چاپ و تألیف کتاب توسط عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز 1400/10/04


 
دکتر آزاد فلاحی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز، جایگاه کتاب «حقوق قراردادهای نوین» میان استادان و دانشجویان را تشریح کرد و افزود: اهمیت تعهدات، بی نیاز از تعریف و توصیف است و توجه به این موضوع بسیار ضروری است، که با توجه به پیشرفت های صورت گرفته، با توجه به تغییر نیازها و به تبع تغییر نظام های اجتماعی این حوزه نیز همانند سایر علوم بشری دچار تغییرات و تحولات عظیمی شده است.

 
 
ایشان تصریح کرد: عضو هیات علمی واحد سقز در ادامه بیان داشت: در غالب نظام های آموزشی و دانشگاهی کشورهای پیشرو، موضوعات روز و نیازهای جدید مورد توجه و تمرکز واقع می شود. نظام آموزشی ما نیز در سال 1395 با بازنگری در سرفصل های دوره کارشاسی حقوق و مصوب نمودن سرفصل برخی از رشته های کارشناسی ارشد، در پی این موضوع قدم های را برداشته است. خاصتا در این حوزه در سرفصل مصوب فوق درسی با عنوان "حقوق قراردادهای نوین" را پیش بینی و موضوعات ذیل آن را ارایه نمود، همچنین با بررسی آثار انتشار یافته می توان به روشنی پی برد فقدان اثر و نوشتاری جامع و مناسب با لحاظ قراردادن آن مصوبه عیان می شود. لذا نگارنده در پی پاسخ به این موارد تصمیم بر آن نمود که اثری مناسب را به جامعه حقوقی عرضه نماید. اثر حاضربا  دو هدفاصلی انتشار یافته است؛ نخست اینکه، شناسایی قراردادهای نوین (بررسی ارکان، شرایط، آثار آنها) جزوه نیاز‌های روز قلمداد می‌شود و بسیاری از مردم با آن روزانه روبه رو می‌شوند، لذا وجود کتابی مستقل با ادبیات روان و یکدست بسیار ضروری قلمداد می‌شد. دوم اینکه، ارایه متنی مستقل و جامع برای رفع خلاء موجود در ادبیات حقوقی کشور و دسترسی دانشجویان به منبعی با عنوان مصوب.
 
دکتر آزاد فلاحی، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی دو اثر دیگر به جامعه حقوقی عرض داشته اند:
۱) کتاب "حقوق مدنی پیشرفته" انتشارات مجد، ۱۳۹۸؛
 ۲) "بررسی تحلیلی ساختار قرارهای B.O.T"    انتشارات بهنامی ۱۳۹۴؛
همچنین بیش از ده مقاله علمی پژوهشی را در کارنامه پژوهشی خود دارند.
طبقه بندی خبری:
عمومی