کسب مقام قهرمانی مسابقات استانی موتای دختران توسط دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز 1396/08/06


کسب مقام قهرمانی مسابقات استانی موتای دختران توسط دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز و راهیابی به مسابقات انتخابی تیم ملی موتای
مسابقات استانی موتای بانوان با حضور 30 موتای کار از سراسر  استان به میزبانی سنندج برگزارگردید خانم خانم نگار کریمی دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز توانست به مقام قهرمانی دست یافته و جواز حضور در مسابقات انتخابی تیم ملی را کسب نماید.

 
طبقه بندی خبری:
عمومی