بررسی و ارائه ایده های کار آفرین در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز 1396/08/22


بررسی و ارائه ایده های کار آفرین در مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز
 
در این کارگروه 3 ایده مطابق لیست زیر داوری شدند.
1.      آقای سید فردین قیصری                   ایده: نرم افزار ثبت انواع زمان واکنش با انواع محرک ها
2.      آقای دکتر فتاح مرادی                ایده: راه اندازی مرجع تخصصی ارزیابی شاخص های فیزیولوژیکی در ورزش
3.      آقای ایوب گلمرادی                    ایده:طراحی و ساخت ماشین الات صنعتی و ادوات کشاورزی
در پایان دو ایده مورد موافقت داوران جهت حمایت و استقرار در مرکز رشد قرار گرفت که طی نامه هایی نتیجه به صاحبان ایده ها اعلام می گردد. ضمن تشکر از کلیه داوران و صاحبان ایده ها امیدواریم روند افزایشی تمایل اقشار مختلف جامعه به بحث های دانش بنیان ادامه یابد.

 
 
 
 
طبقه بندی خبری:
عمومی