نحوه حضور دانشجویان گرامی در کلاس های مجازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز 1399/08/18


نحوه حضور دانشجویان گرامی در کلاس های مجازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز

 
طبقه بندی خبری:
عمومی