✅ راهنمای پذیرش غیرحضوری دانشجویان جدید‌الورود سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ (کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) 1399/08/08


مرحله اول
مرحله دوم
مرحله سوم

مرحله چهارم


نمای کلی مراحل طبقه بندی خبری:
عمومی