اطــــــلاعیه مهم؛ برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ 1399/06/18


دانشجویان گرامی توجه فرمایید: بدین وسیله برنامه زمانبندی انتخاب واحد نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز به شرح زیر و با تفکیک ورودیهای مختلف از طریق سامانه جدید آموزشیار جهت اطلاع و اقدام، اعــــــلام می گردد.
❇️ ورودیهای ۹۶ و قبل از آن:                              روز سه شنبه           99/۰۶/25    از ساعت  ٨ الی ۱۴            
❇️ ورودیهای ۹۷ و ۹٨ :                                       روزچهارشنبه          99/۰۶/26     از ساعت ٨ الی ۱۴
 
🔹 ضمنا دانشجویانی که در نوبت اعلامی موفق به انتخاب واحد نشوند، در همان روز تعیین شده، از ساعت ۲۲ الی ۶ صبح روز بعد می توانند انتخاب واحد کنند.
🔹 زمان شروع حذف و اضافه ترم از روز ۱۲ مهر خواهد بود.
🔹 همانگونه که قبلا اعلام شده بود، شروع کلاسهای نیمسال اول از روز ۲۹ شهریور ماه می باشد.
🔹 از دانشجویان عزیز تقاضا داریم با توجه به محدودیت زمانی ، اکیدا در تاریخ اعلام شده نسبت به ثبت انتخاب واحد خود اقدام نمایند.

طبقه بندی خبری:
عمومی