ثبت نام تکمیل ظرفیت آن دسته از داوطلبان آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ که در آزمون مذکور پذیرفته نشده اند و یا مایل به تغییر رشته/شهر 1398/08/23


آن دسته از داوطلبانی که در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۸ که در آزمون مذکور پذیرفته نشده اند و یا مایل به تغییر رشته/شهر در گروه آزمون خود می باشند، می توانند از ۲۳ تا ۲۸ آبان با مراجعه به سامانه  Azmoon.org نسبت به انتخاب رشته مجدد در رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز به صورت تکمیل ظرفیت جهت پذیرش در نیمسال دوم ۹۹-۹۸ اقدام کنند.
 
رشته های مقطع کارشناسی ارشد در تکمیل ظرفیت : مهندسی عمران-سازه
علوم تربیتی- آموزش و پرورش پیش دبستانی
فیزیولوژی ورزشی-تغذیه ورزش
فیزیولوژی ورزشی-فیزیولوژی ورزشی کاربردی


  مشاهده برنامه زمانبندی ثبت نام و تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 98
طبقه بندی خبری:
عمومی