حضور اعضای هیات رییسه، اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز در راهپیمایی روز جهانی قدس 1398/03/10


حضور اعضای هیات رییسه، اساتید، دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز در راهپیمایی روز جهانی قدس


 
طبقه بندی خبری:
عمومی