برگزاری کارگاه های آموزشی در حوزه علوم تربیت بدنی با حضور اساتید برجسته کشوری علوم تربیت بدنی . 1397/12/18


 
🔸 در همایش  ملی رویکردهای نوین در فیزیو لوژی ورزشی واحد سقز،  از دو استاد برجسته؛ پروفسور عباس قنبری نیاکی فارغ التحصیل از کانادا  و استاد  دانشگاه مازندران و پرفسور سجاد احمدی زاد فارغ التحصیل از انگلستان و استاد دانشگاه شهید بهشتی به عنوان سخنران کلیدی دعوت به عمل آمد.
🔸 در این همایش، کارگاه های آموزشی «روش تحقیق پیشرفته (آموزش پروپوزال نویسی، مقاله نویسی و پایان نامه نویسی) » توسط دکتر سجاد احمدی زاد و «طراحی تمرین مقاومتی و تغذیه ورزشی» توسط دکتر عباس قنبری نیاکی برگزار شد که مورد استقبال بی نظیر دانشجویان و پژوهشگران قرار گرفت.
شایان ذکر است پروفسور عباس قنبری نیاکی  و پرفسور سجاد احمدی زاد در حوزه فیزیولوژی ورزشی جزو برجسته ترین اساتید کشور در این حوزه بوده و ه مقالات متعدد علمی ارائه داده اند.

طبقه بندی خبری:
عمومی