بازدید رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز از روند برگزاری امتحانات در این واحد دانشگاهی‌ 1397/10/18


  در حاشیه‌ی این بازدید، آقای دکتر کیوان شافعی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز گفتند:« امتحانات در این نیم سال در ۱۵ روز و هر روز ۴ نوبت برگزار می‌شود و مجموعه همکاران این واحد دانشگاهی در تلاش هستند با ایجاد بستری مناسب، آرامش را برای دانشجویان عزیز فراهم نمایند.»

طبقه بندی خبری:
عمومی