حضور رئیس ، اعضای هیات رییسه، استادان ، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز در نشست بصیرتی به مناسبت گرامیداشت ۹دی (روزبصیرت ) 1397/10/09 


طبقه بندی خبری:
عمومی