بازدید دانشجویان گروه آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز از مدارس سطح شهرستان سقز 1397/10/05


دانشجویان رشته آموزش ابتدایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز به همراه دکتر بهاالدین رحمانی و رضا زارعی از اساتید این گروه،  از مدرسه کودکان با نیازهای ویژه بوستان ۱ و مدرسه هیات امنایی وحدت شهرستان سقز بازدیدی به عمل آوردند.
 
زارعی در گفتگو با روابط عمومی واحد سقز گفت: هدف از این بازدید آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با تفاوت های شیوه های تدریس و آموزش، در مدارس استثنایی و عادی می باشد و دانشجویان با حضور در کلاسهای  کاردرمانی، گفتاردرمانی و سایر قسمتهای مختلف مدرسه کودکان با نیازهای ویژه و همچنین با حضور در کلاس های مدرسه وحدت، شیوه های تدریس و محیط آموزشی این دو نهاد آموزشی را با هم مقایسه نموده و نتایج را در کلاس درس ارائه دادند.
 
 

طبقه بندی خبری:
عمومی