گزارش تصویری حضور اعضای هیات رییسه، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز همگام با آحاد ملت ایران در یوم الله 13 آبام 97 1397/08/13


گزارش تصویری حضور اعضای هیات رییسه، اساتید، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز همگام با آحاد ملت ایران در یوم الله 13 آبام 97طبقه بندی خبری:
عمومی