انتصاب معاون دانشجویی و فرهنگی و رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز 1396/12/23


آقای دکتر حامد احمدی به عنوان معاون دانشجویی و فرهنگی واحد سقز منصوب شد.
آقای دکتر کیوان شافعی ریاست واحد، در نشست هیأت رئیسه  با تاکید بر اینکه فرهنگ در حکم روح همه فعالیت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی دانشگاه است، گفت: باید با برنامه‌ریزی جامع و با نگاه واقع‌بینانه به آینده و مقتضیات جامعه و با تشکیل کارگروه‌های فرهنگی متشکل از دانشگاهیان نخبه و فرهیخته اعم از استادان، دانشجویان و کارکنان در راستای پیشبرد اهداف فرهنگی گام برداشت.
وی با اشاره به اینکه نباید وظیفه خود در دانشگاه را فقط حول مباحث آموزشی و پژوهشی تعریف کرد؛ افزود: علاوه بر کارکرد‌های مهم آموزشی و پژوهشی، تعالی فرهنگی نیز باید در اولویت قرار داشته و هدف اصلی دانشگاه تربیت دانشجویانی متعهد و مقید به اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران باشد و از همه ظرفیت‌ها و قابلیت‌های دانشگاه برای توسعه و تعالی به ویژه در توجه به امور فرهنگی، ارزش‎های دینی و انقلابی، الگوی اسلامی و ایرانی، استفاده کرد.
همچنین آقای دکتر فتاح مرادی به‌ عنوان رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقزمنصوب گردید.
دکتر کیوان شافعی پس از ابلاغ حکم دکتر مرادی، ابراز داشت: اهدافی همچون؛  ارتقاي سطح كيفي فعالیت های اعضاي باشگاه در ابعاد مختلف علمي، پژوهشي و كارآفرينی، ايجاد و تقويت روحيه انجام كار گروهي در بين اعضاي باشگاه و ساماندهي آنان در فعاليت هاي گروهی و همچنین  هدايت و تقويت استعدادهاي اعضاي باشگاه براي تأمين نيازهاي علمي و پژوهشي استان وكشور از اهداف اصلی  باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان می باشد و در راستای تحقق آن تمام تلاش خود را بکار خواهد بست.

طبقه بندی خبری:
عمومی