برگزاری همایش ملی حقوق شهروندی (مبانی، مصادیق و الزامات در نظام ایران اسلامی) 1396/12/10


 مبنا و مصداق حقوق شهروندی در نظام ایران اسلامی
 
آقای دکتر کیانی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان در همایش حقوق شهروندی (مبانی، مصادیق و الزامات در نظام ایران اسلامی) با اشاره به اینکه اسلام به عنوان دین کامل و جهان شمول دارای قواعدی راسخ و دقیق درخصوص رابطه انسانها با یکدیگر، رابطه انسان با خداوند و رابطه انسان با جامعه می باشد، حقوق انسانی در جامعه اسلامی را بخشی از حقوق و فقه اسلامی برشمرد و افزود: در حقوق اسلامی هدف نهایی تقرب به خداوند است و این مهم از مسیر عدالت و نظم الهی می گذرد.
 
ایشان در ادامه گفت: قرآن مجید اصیل ترین منبع فقه و عالی ترین منبع حقوق اسلامی و انسانی است و سنت پیامبر اعظم (ص) و سیره امامان معصوم (ع) دیگر منابع حقوق انسانی و اسلامی محسوب می شوند و در نظام ایران اسلامی، اسلام منبع رسمی در همه عرصه ها و موضوعات زندگی بشر به شمار می آید.
دکتر کیانی اذعان داشت: دین مبین اسلام به عنوان آخرین دین الهی به تمامی جنبه های زندگی انسان عنایت داشته و قوانین واضح و قاطعی در زمینه روابط اجتماعی دارد و علاوه بر توجه به کمال معنوی، به نحوه و شرایط تشکیل جامعه مطلوب نیز توجه دارد.
در ادامه رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان بیان داشت: در سراسر آموزه های اسلامی مصادیق حقوق شهروندی مانند؛ توجه به کرامت انسان به عنوان اشرف مخلوقات، مساوات میان انسانها، هدفمند بودن خلقت انسانها و کائنات، حریت، عدالت و ... وجود دارد و تفاوت ماهوی میان این آموزه های متعالی و تفکرات ماتریالیستی و سکولار غرب وجود دارد.
ایشان افزود: در قانون اساسی جمهوری اسلامی تمامی ابعاد حقوق شهروندی در نظر گرفته شده و در سند چشم انداز 20 ساله مساله حفظ کرامت انسان به رسمیت شناخته شده و هیچ خلا قانونی در این زمینه وجود ندارد و اگر خللی هست ناشی از عدم اجرای صحیح قانون می باشد.
دکتر کیانی حقوق شهروندی را مساله ای دو سویه معرفی و اذعان نمود: مردم نیز بایستی نسبت به تکالیف خود در قبال حاکمیت شناخت و فهم دقیقی داشته و ضمن پرهیز از هرگونه هنجار شکنی نسبت به رعایت قوانین و مقررات و فداکاری در عرصه های ملی و اجتماعی اهتمام بورزد.
ایشان در پایان گفتند: این همایش براساس منویات جناب آقای دکتر ولایتی ریاست محترم هیات موسس و هیات امنا و جناب آقای دکتر رهبر ریاست عالیه دانشگاه در عرصه تحقیق و پژوهش و همچنین در راستای تبیین مسایل اجتماعی، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز برگزار می گردد.
 
همایش یک روزه حقوق شهروندی به اهتمام دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز در دو نوبت صبح و بعدازظهر با ارایه مقالات و ایراد سخنرانی های علمی برگزار گردید.

طبقه بندی خبری:
پژوهشی