حضور گسترده دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز در روز مراسم گرامیداشت یوم الله 22 بهمن همگام با احاد ملت غیور ایران 1396/11/22


حضور گسترده دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز در روز مراسم گرامیداشت یوم الله 22 بهمن همگام با احاد ملت غیور ایران
 
آقای دکتر کیوان شافعی ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز در پاسخ به خبرنگاران و سؤال (نظرتان در مورد امام آمد) و (یوم الله 22 بهمن چه روزی بود و اهمیت آن چیست؟) ابراز داشت: با آمدن امام در روز 12 بهمن سال 1357 به میهن مردم مبارز و انقلابی ایران حاصل و پاداش مبارزات چندین ساله خود را دریافت کردند. آمدن امام امید و سرزندگی را در دل ملت ایران زنده کرد. امام با آمدن خود استقلال و آزادی را برای کشور ایران به ارمغان آورد و ملت ایران را از زیر یوغ استبداد چند هزار ساله رهانید.
 
ایشان اذعان داشت: امام با مبارزه چندین ساله با استبداد ستم شاهی از سال 1342 حکومتی را به ملت ایران هدیه داد که نماد حاکمیت مردم بر مردم بر مبنای اصول و مبانی دین مبین اسلام است. حکومتی که همتا و مانندی در هیچ کجای دنیا نداشت و ایجاد این ساختار از اقدامات بسیار بزرگ حضرت امام بود و 22 بهمن، یادآور یکی از بزرگترین رخدادهای تاریخی ملت بزرگ ایران است و این روز مبدل به یک روز فراموش ناشدنی و بزرگ برای ایرانیان شده است. ملت ایران اسلامی در روز 22 بهمن سال 1357 موفق شد بر حکومت مستبدانه و شاهنشاهی 2500 ساله ی فائق آید و در این روز تصمیم گرفت خود برای آینده اش برنامه ریزی نماید.
 
طبقه بندی خبری:
عمومی