مرکز ارتقای شایستگی های حرفه ای دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز با حضور وزیر تعاون کار و رفاە اجتماعی افتتاح شد. 1396/10/07


مرکز ارتقای شایستگی های حرفه ای دانشجویان در دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز با حضور وزیر تعاون کار و رفاە اجتماعی افتتاح شد.
در این مراسم آقای دکتر ربیعی ابراز داشت: دانشگاه آزاد اسلامی دارای پتانسیل های لازم برای ارتقای سطح دانش حرفه ای و آموزش عملی رشته های فنی می باشد و مراکز فنی و حرفه با تعامل بیشتر با این دانشگاه می توانند مسیر پیشرفت کارآموزان و دانشجویان را مهیا نمایند.
 
آقای دکتر کیوان شافعی رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز در این مراسم گفت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز  در راستای نیل به سوی دانشگاه های نسل سوم و کارآفرین، همچنین توسعه مهارت های فنی و حرفه ای با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای استان کردستان اقدام به تجهیز کارگاه ها و آزمایشگاه های این واحد دانشگاهی نموده است و این اقدام می تواند فرصتی مناسب برای ارتقای سطح دانش حرفه ای دانشجویان و کارآموزان باشد.
 
ایشان اذعان داشت: این واحد دانشگاهی آمادگی همکاری همه جانبه در چهار چوب تفاهم نامه منعقد شده با اداره کل فنی و حرفه ای استان کردستان را در همه عرصه ها علی الخصوص در زمینه ایجاد و تجهیز کارگاه و آزمایشگاه های جوار دانشگاهی دارد.
طبقه بندی خبری:
عمومی