طنین شعار «مرگ بر آمریکا» در تجمع ضد استکباری دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز 1396/07/24


در پی اظهارات سخیف دونالد ترامپ، دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز با تجمع در این  واحد دانشگاهی اظهارات توهین آمیز رئیس جمهور آمریکا را محکوم کردند.
دانشگاهیان این واحد متشکل از اعضای هیات رئیسه، اعضای هیات علمی، کارکنان، دانشجویان، بسیج دانشجویی، اعضای کانون ها و انجمن های دانشجویی با شعارهای کوبنده ضمن محکوم نمودن اظهارات سخیف رئیس جمهور آمریکا با آرمانهای معمار کبیر انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کردند.

 
طبقه بندی خبری:
عمومی