همایش منطقه ای نقش حسابداری در اقتصاد مقاومتی
مجموعه
آموزشی
از تاریخ
1396/09/25
تا تاریخ
1396/09/25
از ساعت
08:00
تا ساعت
18:00
توضیحات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز برگزار می نماید:
همایش منطقه ای نقش حسابداری در اقتصاد مقاومتی