اطلا عيه انتخاب واحد نيمسال سوم 99-98 1398/04/21


قابل توجه دانشجويان گرامي
اطلا عيه انتخاب واحد دوره تابستان 99-98
دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز

 
انتخاب واحد 99/04/28  لغایت               99/05/02
شروع کلاس ها 99/05/04
پایان کلاس ها 99/05/30
برگزاری امتحانات 99/06/01   لغایت             99/06/06
 قابل توجه دانشجویان محترم کلیه رشته ها:

 
دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی می توانند تا سقف 8 واحد درسی در دوره تابستان اخذ نمایند.
دانشجویانی که در ترم تابستان فارغ التحصیل می شوند، می توانند حداکثر 10 واحد درسی را در دوره تابستان اخذ نمایند.
انتخاب واحد دوره تابستان به جز رشته های طرح آموزش معلمان، اختیاری می باشد.
کلاسهای هر درس حداکثر سه نوبت در هفته برگزار می گردد.
کلاسهای تابستان جاری به صورت آنلاین برگزار می گردد.