قابل توجه دانشجویان گرامی تمامی کلاسهای دانشگاه در تاریخ 1397/08/25برگزار نمیگردد . 1397/08/24


خدمت دانشجویان محترم اعلام می گردد تمامی کلاسهای تاریخ 1397/08/25 برگزار نمیگردد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سقز در این تاریخ تعطیل می باشد .