اطلا عيه انتخاب واحد نيمسال اول 98-97 1397/05/29


 قابل توجه دانشجويان گرامي
 
اطلا عيه انتخاب واحد نيمسال اول 98-97
 
دانشگاه آزاد اسلامي واحد سقز

 
انتخاب واحد 97/06/10             لغایت               97/06/21
شروع کلاس ها 97/06/24
حذف و اضافه 97/07/07              لغایت              97/07/10
پایان کلاس ها 97/10/13
برگزاری امتحانات 97/10/15              لغایت             97/10/27
 
 نکات ضروری در انتخاب واحد
 
1-انتخاب واحد کلیه مقاطع تحصیلی به صورت اینترنتی و مطابق جدول پیوست می باشد، در صورت عدم انتخاب واحد در زمان مقرر جهت نیمسال اول سال تحصیلی 98-97 مرخصی ثبت خواهد شد.
2-دانشجویان به منظور جلوگیری از وقوع مشکلات ناشی از عدم پرداخت شهریه، نسبت به تسویه حساب مالی با دانشگاه قبل از زمان ثبت نام اقدام نمایند.
3-مسئولیت ناشی از عدم رعایت پیشنیاز، رعایت سقف مجاز واحدهای درسی، تقدم و تأخر واحدها به عهده دانشجو می باشد و در غیراینصورت گروه آموزشی مجاز به حذف واحدهای درسی می باشد.
4-دانشجویان می بایست پس از اتمام حذف و اضافه به منظور کنترل دروس و همچنین تأیید انتخاب واحد  با در دست داشتن یک نسخه پرینت نیمسال مذکور به گروه های آموزشی مراجعه نمایند.
 
دانشجویان محترم می بایست در خصوص نحوه انتخاب واحد اینترنتی نیمسال مذکور به پایگاه اینترنتی دانشگاه به آدرس www.st.iausaghez.ac.ir مراجعه نمایند.
دانشجويان ترم آخر مقاطع تحصيلي لازم است در اسرع وقت نسبت به تکمیل و تحويل مدارك مربوط به فارغ التحصيلي مندرج در لینک مربوط به امور فارغ التحصیلان در سایت اینترنتی دانشگاه اقدام نمایند.
قابل توجه دانشجوياني كه در نيمسال اول 98-97 واحد كارآموزي اخذ مي نمايند :

آخرين مهلت اخذ معرفي نامه كارآموزي نیمه آبان ماه 97 بوده، و اين مدت قابل تمديد نمي باشد.